Training Interpretatie van ISO 9001:2008

Voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is het niet alleen essentieel om kennis te hebben van de inhoud van de ISO 9001:2008 norm, maar ook om de achterliggende principes te begrijpen. Het managementsysteem helpt uw organisatie om de bedrijfsvoering continu te verbeteren om zo uw klanten te binden. U krijgt in deze training inzicht in de opbouw, principes en eisen van de kwaliteitsnorm. En wat er niet hoeft van de norm. Zo kunt u deze eisen vertalen naar uw eigen organisatie.

Programma

De training duurt één dag en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Achtergronden en principes van ISO 9001:2008
  ISO 9000 en ISO 9004
 • Interpretatie normparagrafen met praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen en cases: Doelstellingen formuleren,
  directiebeoordeling.

Resultaten

U bent na deze training in staat om:

 • ISO 9001:2008 te interpreteren en de achterliggende gedachten te begrijpen
 • Deze norm te vertalen naar uw organisatie
 • U begrijpt het verband en de relatie tussen de normelementen onderling.
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Kwaliteitsmanager, -coördinator of functionaris met als taak het kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, te onderhouden, aan te passen of als interne auditor te beoordelen volgens de eisen van ISO 9001:2008.
 • Managers die meer willen weten over ISO 9001:2008.