Aangeven verbeterpotentieel

KAMCAT heeft 10 jaar ervaring in het uitvoeren van audits. KAMCAT doet veel audits voor Det Norske Veritas (DNV) en enkele audits voor DEKRA. In het verleden werkte Willem Jan Nijhuis 4 jaar lang bij Bureau Veritas. Dit zijn 3 certificerende instellingen waarvoor KAMCAT beoordelingen doet of deed bij hun klanten. KAMCAT voert ook interne audits uit bij haar eigen klanten. In korte tijd wordt de organisatie met de nodige diepgang doorgelicht en krijgt het management een beeld van hoe het systeem is ingevoerd. De insteek is niet om fouten te zoeken, maar wel om verbeterpotentieel in het systeem aan te geven.

Vereenvoudigen van systemen

KAMCAT voert ook interne audits uit bij haar klanten. In korte tijd wordt de organisatie met de nodige diepgang doorgelicht en krijgt het management een beeld van hoe het systeem is ingevoerd. De insteek is niet om fouten te zoeken, maar wel om verbeterpotentieel in het systeem aan te geven. 

Vaak is het gevolg van een audit van KAMCAT dat het systeem daarna vereenvoudigt. KAMCAT is zich namelijk zeer bewust dat systemen de neiging hebben om dikker en dikker te worden nadat de auditor hiaten was tegengekomen. Daarom wordt er ook advies gegeven hoe zaken eenvoudiger of logischer geregeld zouden kunnen worden. KAMCAT stelt vragen, zet u aan tot kritisch nadenken over uw eigen situatie en geeft u praktische inspiratie mee. Zoals onderstaande figuur laat zien, levert een audit vooral toegevoegde waarde indien er zowel kritische processen worden beoordeeld op wat er fout kan gaan (risico‚Äôs) als naar mogelijkheden om dingen beter te doen (kansen). 

Nog beter voor uw organisatie is het indien uw medewerkers de audits zelf kunnen uitvoeren, nadat zij een auditor training hebben gevolgd. Of u maakt gebruik van een combinatie van interne en externe auditors. 

Vereenvoudigen van systemen