Een goed advies is altijd op maat

Diverse adviesbureaus rukken een handboek van de plank, doen een zoek-en-vervang-actie op NAW-gegevens en… klaar is Kees! Lekker snel en goedkoop. Certificaat binnen, dus klant blij.  

Onderdeel binnen een organisatie

Pas na 1 of 2 jaar komt de klant erachter dat hij rommel heeft gekocht; het systeem piept en kraakt in haar voegen, legt medewerkers onzinnige taken op en niemand weet meer waarom wat moet; het systeem bestaat naast de praktijk. Gevolg: zo veel sarcasme bij de medewerkers dat het systeem ook na een grondige facelift niet meer serieus genomen kan worden.

KAMCAT vindt dat een systeem een onderdeel is van de organisatie en vanaf de eerste dag moet werken. De aanpak van KAMCAT is om de klant te begeleiden en coachen bij het bouwen van een systeem, waarbij medewerkers van de klant zo veel mogelijk onderdelen van het systeem beschrijven.Dit heeft tot gevolg dat:

  • medewerkers in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken
  • het systeem in de taal van de klant wordt geschreven
  • het systeem aansluit bij alles wat al eerder is bedacht in de organisatie
  • dit draagvlak oplevert voor het systeem
  • al gewerkt wordt aan de implementatie van een systeem tijdens de bouw
  • medewerkers van de organisatie leren tijdens de invoering van het systeem

Effectieve en efficiënte toepassing

Natuurlijk kan KAMCAT ook zelf al het werk uitvoeren, indien een organisatie daar absoluut niet aan toekomt, maar dit is eigenlijk een noodgreep. De medewerkers van de organisatie hebben er weinig van geleerd en de grootste inspanning moet nog worden gedaan: het “tussen de oren krijgen” van de afspraken die binnen de organisatie worden gemaakt.

Een goed functionerend systeem vereist een goede implementatie, het creëren van draagvlak op alle niveaus om hiermee te werken en het zorg dragen voor het beheer. KAMCAT heeft jarenlange ervaring met KAM-systemen voor bedrijven, industrie en overheid. KAMCAT is praktijkgericht en deskundig en streeft ernaar om samen met u tot een effectieve en efficiënte toepassing van uw managementsystemen te komen.

Normen

Na ongeveer 3 tot 6 maanden is het systeem certificeerbaar tegen de door u gekozen norm, zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA of voldoet het aan BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Voor KAMCAT is het voldoen aan de norm geen doel, maar een logische bijkomstigheid. Doel is vooral om een systeem in te voeren dat ook werkt. Ook kunt u advies krijgen bij het opzetten van een systeem volgens ISO 26000, de richtlijn voor duurzaam ondernemen. Deze norm is niet certificeerbaar.

Onderdeel binnen een organisatie

Continuïteit

Continuïteit

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat hun voortbestaan niet alleen te maken heeft met financiële resultaten. Continuïteit van een bedrijf is belangrijker dan op korte termijn zo veel mogelijk winst maken. Een bedrijf blijft bestaan indien het management de juiste aandacht goed weet te verdelen over al haar belanghebbenden (stakeholders). Dit is een dynamisch proces.Voor continuïteit van een organisatie is het van belang dat klanten terugkomen en willen betalen, leveranciers blijven leveren, personeel niet omvalt of wegloopt, de overheid de vergunning niet intrekt, de buren niet gaan klagen, de aandeelhouder zijn aandelen niet verkoopt en de verzekeringsmaatschappij de premie niet verdubbelt.

Een zacht luchtbed

Een zacht luchtbed

Het is te vergelijken met een luchtbed, dat te zacht is opgepompt. Het luchtbed bestaat uit vele luchtkussens, die elk een belanghebbende vertegenwoordigen. Indien je te hard leunt op één kant, kom je daar op de grond te liggen, terwijl de andere kant van het luchtbed omhoog komt. Druk je te hard aan de andere kant, voel je daar de harde ondergrond door het bed heen en dat ligt niet lekker. 

Om deze metafoor de werkelijkheid dichter te laten benaderen, is de grond onder het luchtbed ook nog in beweging. De kunst van de manager is om in deze dynamiek voortdurend de juiste balans te vinden door het gewicht goed te verdelen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Hebben we het over continuïteit op de lange termijn, dan spreken we over duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is zich dan ook bewust van haar rol in de maatschappij en de effecten van haar activiteiten op de lange termijn.

Werken aan duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid

Een kwaliteits-, arbo- of milieumanagementsysteem, of een geïntegreerd KAM-managementsysteem, is een goed hulpmiddel om aan duurzaamheid te werken. Bij kwaliteit is de aandacht vooral gericht op klant en leverancier (maar klant kan heel ruim worden gedefinieerd!), bij milieu naar de buren en de overheid, bij veiligheid naar de medewerker en de directe omgeving. Ieder systeem richt zich op 1 of 2 stakeholders, maar in een geïntegreerd systeem wordt de aandacht verdeeld over alle stakeholders.

Certificaten

Certificaten

Grote bedrijven en de overheid richten hun aandacht in de gang naar duurzaamheid ook op hun leveranciers. Groen inkopen of duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker. 

Met een ISO 14001 certificaat kan een leverancier aantonen dat hij systematisch werkt aan de verbetering van zijn milieuprestatie. Met een VCA certificaat toont hij aan dat de medewerkers bewust zijn van de risico’s van hun werk. Met een ISO 9001 certificaat toont een bedrijf aan dat het zijn klanten tevreden wil houden. 

Als het goed is tenminste…