Training Interpretatie van ISO 14001:2004

Deze training is erop gericht u de ISO 14001 norm te leren begrijpen en te vertalen naar de situatie in uw organisatie. U leert hoe u milieurisico’s die gepaard gaan met uw bedrijfsvoering kunt inventariseren en hoe u acties kunt formuleren om deze zo goed mogelijk te beheersen en hoe u de milieuprestaties van uw bedrijf zichtbaar kunt verbeteren. U leert hoe de verschillende onderwerpen van de norm verband met elkaar houden en samen een integraal geheel vormen. Daarbij wordt de relatie behandeld met wet- en regelgeving en andere belangen in uw organisatie.

Programma

De training duurt één dag en behandelt
de volgende onderwerpen:

 • Opbouw en principes van ISO 14001 en de relatie met de milieuwet- en regelgeving.
 • Interpretatie van normparagrafen.
 • Aanvullende eisen van SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen).
 • Oefeningen: milieu-aspecten inventarisatie,
 • directiebeoordeling

Resultaten

 • U heeft kennis over en inzicht in de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen
 • U kunt deze normeisen interpreteren en toepassen op uw organisatie
 • U begrijpt het verband en de relatie tussen de verschillende elementen van de norm onderling.
 • Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Milieuzorgmanager, -coördinator of functionaris met als taak het milieumanagementsysteem op te zetten, te onderhouden of als interne auditor te beoordelen volgens de eisen van ISO 14001:2004.
 • Managers die meer willen weten over ISO 14001:2004.