Training Interpretatie van OHSAS 18001:2007

Wilt u uw arbeidsomstandigheden systematisch verbeteren volgens OHSAS 18001? Deze training is erop gericht u de OHSAS 18001 norm te leren begrijpen en te vertalen naar de situatie in uw organisatie. U leert hoe u risico’s die gepaard gaan met uw bedrijfsvoering kunt inventariseren en evalueren. Daarbij leert u hoe u acties kunt formuleren om deze zo goed mogelijk te beheersen en hoe u de arboprestaties van uw bedrijf zichtbaar kunt verbeteren. U leert hoe de verschillende onderwerpen van de norm verband met elkaar houden en samen een integraal geheel vormen. Daarbij wordt de relatie behandeld met wet- en regelgeving en andere belangen in uw organisatie.

Programma

De training duurt één dag en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Opbouw, achtergronden en principes van OHSAS 18001.
 • Relatie met Arbowet- en regelgeving, rechten en plichten.
 • Aansprakelijkheid en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 • Inzicht en interpretatie van normeisen van OHSAS.
 • Oefeningen: Risico-inventarisatie en Evaluatie, formuleren van doelen en maatregelen, ongevalsanalyse

Resultaten

 • U heeft kennis over en inzicht in de eisen waaraan een arbomanagementsysteem moet voldoen
 • U kunt deze normeisen interpreteren en toepassen op uw organisatie
 • U begrijpt het verband en de relatie tussen de verschillende elementen van de norm onderling.
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Arbomanager, -coördinator of functionaris met als taak het arbomanagementsysteem op te zetten, te onderhouden, aan te passen of als interne auditor te beoordelen volgens de eisen van OHSAS 18001:2007.
 • Managers die meer willen weten over OHSAS 18001:2007.