Training Implementatie Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008

Processen en procedures zijn geanalyseerd, kwaliteitsdocumenten zijn opgesteld en doelen zijn bepaald. Uw kwaliteitsmanagementsysteem is klaar om binnen uw organisatie ingevoerd te worden. Hoe pakt u het aan? Hoe moet u uw medewerkers erbij betrekken? In deze praktijkgerichte training gaat u samen met de trainer een plan van aanpak maken om uw kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren. Daarbij is actieve deelname en een hoge mate van interactie vereist.

Programma

De training duurt twee dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Opbouw, achtergrond en principes van ISO 9001
 • ISO 9000 en ISO 9004
 • Interpretatie van normparagrafen en hun onderlinge relatie
 • Relatie met wet- en regelgeving, verplichtingen
 • Inventarisatie van risico’s en kansen (SWOT)
 • Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Oefeningen en cases: Doelstellingen formuleren gegevens analyseren, directiebeoordeling

Resultaten

 • U heeft kennis over de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving.
 • U geeft aandacht voor relevante risico’s, maar ook aan kansen in uw organisatie
 • U kunt een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem opzetten of aanpassen, dat past binnen uw organisatie.
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Kwaliteitsmanager, -coördinator of functionaris met als taak het kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren binnen de organisatie.
 • Managers en medewerkers die betrokken zijn bij het invoeringsproces.