Training Implementatie Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2004

Processen en procedures zijn geanalyseerd, milieudocumenten zijn opgesteld en doelen zijn bepaald. Uw milieumanegementsysteem is klaar om binnen uw organisatie ingevoerd te worden. Hoe pakt u het aan? Hoe moet u uw medewerkers erbij betrekken? In deze praktijkgerichte training gaat u samen met de trainer een plan van aanpak maken om uw milieumanagementsysteem te implementeren. Daarbij is actieve deelname en een hoge mate van interactie vereist.

Programma

De training duurt twee dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Opbouw, achtergrond en principes van ISO 14001
 • Interpretatie van normparagrafen en hun onderlinge relatie
 • Relatie met milieuwet- en regelgeving, verplichtingen
 • Inventarisatie van milieu-aspecten en –effecten
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Documentatie van het milieumanagementsysteem
 • Oefeningen en cases: Milieu-aspecteninventarisatie,
 • formuleren van doel- en taakstellingen, opstellen milieuzorgprogramma directiebeoordeling

Resultaten

 • U heeft kennis over de voor uw organisatie relevante milieuwet- en regelgeving.
 • U kunt een praktisch milieumanagementsysteem opzetten of aanpassen, dat past binnen uw organisatie. 
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Milieuzorgmanager, -coördinator of functionaris met als taak het milieumanagementsysteem te implementeren binnen de organisatie.
 • Managers en medewerkers die betrokken zijn bij het invoeringsproces.