Training Implementatie Arbomanagementsysteem volgens OHSAS 18001

Processen en procedures zijn geanalyseerd, arbodocumenten zijn opgesteld en doelen zijn bepaald. Uw arbomanagementsysteem is klaar om binnen uw organisatie ingevoerd te worden. Hoe pakt u het aan? Hoe moet u uw medewerkers erbij betrekken? In deze praktijkgerichte training gaat u samen met de trainer een plan van aanpak maken om uw arbomanagementsysteem te implementeren. Daarbij is actieve deelname en een hoge mate van interactie vereist.

Programma

De training duurt twee dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Opbouw, achtergrond en principes van OHSAS 18001
 • Interpretatie van normparagrafen en hun onderlinge relatie
 • Relatie met Arbowet- en regelgeving, verplichtingen
 • Aansprakelijkheid en Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Documentatie van het Arbomanagementsysteem
 • Oefeningen en cases: mini RIE, ongevalsanalyse

Resultaten

 • U heeft kennis over de voor uw organisatie relevante Arbowet- en regelgeving.
 • U kunt een praktisch Arbomanagementsysteem opzetten of aanpassen, dat past binnen uw organisatie. 
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Arbo-manager, -co├Ârdinator of functionaris met als taak het arbomanagementsysteem te implementeren binnen de organisatie.
 • Managers en medewerkers die betrokken zijn bij het invoeringsproces.