Training Implementatie Geïntegreerd KAM-systeem volgens ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001

Heeft uw organisatie al aparte managementsystemen en wilt u deze integreren of wilt u in een keer een managementsysteem opzetten waarbij u direct rekening houdt met klant, medewerker én omgeving? Dan kunt u in deze praktijkgerichte training samen met de trainer een plan van aanpak maken om uw geïntegreerde KAM-systeem te implementeren. In deze training krijgt u de methoden en middelen aangereikt om een managementsysteem te laten voldoen aan 3 normen: ISO 9001:2008, OHSAS 18001 en ISO 14001. Hierbij wordt ook de relatie gelegd met duurzaam ondernemen. In deze training is actieve deelname en een hoge mate van interactie vereist.

Programma

De training duurt drie dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Opbouw en principes van de ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001
  • Relatie met wet- en regelgeving
  • Interpretatie van normparagrafen en hun onderlinge relatie
  • Oefeningen en cases: RI&E, inventarisatie van milieu-aspecten en –effecten
  • Formuleren van doel- en taakstellingen, opstellen KAM-programma ongevalsanalyse, analyse van kwaliteitsgegevens, directiebeoordeling

Resultaten

  • U heeft kennis over de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving.
  • U kunt een praktisch KAM-managementsysteem opzetten of aanpassen.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor wie?

  • KAM-manager, -coördinator of functionaris met als taak het KAM-managementsysteem te implementeren binnen de organisatie.
  • Managers en medewerkers die betrokken zijn bij het invoeringsproces